FAQ (najczęściej zadawane pytania)

W niniejszym dziale pragniemy udzielić wyczerpujących odpowiedzi na najczęściej zadawane nam przez klientów pytania. Jeżeli nie odnajdziecie tu Państwo wszystkich poszukiwanych informacji – zapraszamy do zadawania pytań drogą telefoniczną lub mailową – rozjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Usterki i ich usunięcie / konserwacja

Wszystkie poniżej opisane czynności powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające odnośne uprawnienia i wiedzę fachową. Zapoznaj się z dokumentacją podnośnika hydraulicznego przed przystąpieniem do prac. Przestrzegaj informacje zawarte w dokumentacji urządzenia. W przypadku niejasności skonsultuj się ze służbą techniczną producenta pod numerem (+48 61 656 66 22).

Następujące przyczyny mogą być źródłem zakłócenia i powodem, dlaczego podest nie podnosi:

– kierunkowość obrotów silnika została nieprawidłowo podłączona lub została zmieniona. Sprawdź kierunkowość faz i wymień jedną fazę.

– doprowadzenie zasilania jest nieprawidłowe. Osoba z odnośnymi uprawnieniami powinna sprawdzić łącza lub usunąć przyczynę spadku napięcia.

– zadziałał zawór przelewowy (wartość ustawna: 110% nominalnego udźwigu), co oznacza, że platforma jest przeciążona. Zredukuj ładunek.

– silnik jest chwilowo przegrzany i zadziałał wyłącznik termiczny (wyposażenie opcjonalne). Sprawdź ponośnik pod kątem przeciążenia, ewentualnie sprawdź ustawienie wyłącznika ochronnego lub odczekaj chwilę, aż silnik ostygnie i osiągnie swoją temperaturę roboczą.

– pompa nie wywołuje ciśnienia. Skontakuje się z naszą służbą techniczną.

– jeden z wyłączników awaryjnych zadziałał. Sprawdź przyczynę i odblokuj wyłącznik awaryjny.

– za mało cieczy w pojemniku. Sprawdź poziom cieczy hydraulicznej i ewentualnie dopełnij.

Następujące przyczyny mogą wpływać na nietypowe odgłosy i stosunkowo głośny tryb pracy platformy nożycowej:

– w układzie hydraulicznym znajduje się powietrze. Sprawdź poziom cieczy hydraulicznej.

– pompa lub silnik uległy uszkodzeniu. Skontaktuj się z naszą służbą techniczną.

Najczęstszą przyczyną “skokowego” podnoszenia jest zapowietrzenie układu hydraulicznego. Odpowietrzenie układu następuje automatycznie (w przypadku jednostronni działających siłowników hydraulicznych) podczas użytkowania. Można przyspieszyć ten proces, poprzez opuszczenie dźwignika aż do jego pozycji spoczynkowej, gdzie jest mechanicznie odciążony NIE PUSZCZAJĄC przycisku “Dół” po osiągnięciu tej pozycji. Nie puszczaj przycisku “Dół” przez dłuższy okres czasu, przy czym ca. 30 sekund powinno wystarczyć, aby odpowietrzyć układ. Ważne jest, aby podnośnik hydrauliczny był odciążony, tzn. ewentualne wyłączniki pozycyjne – np. dolnej pozycji dźwignika – muszą być unieruchomione. Dodatkowo: przeprowadź kontrolę stanu cieczy hydraulicznej.

– Łożyska są zatarte. Przesmaruj miejsca łożyskowania.

Najczęstszą przyczyną jest zabrudzenie cieczy hydraulicznej, co powoduje nieprawidłowe zamykanie zaworów oraz cewek hydraulicznych. W większości przypadków pomocne jest kilkakrotne podnoszenie i opuszczenie podnośnika w celu przepłukania gniazd zaworów i cewek. Jeżeli to nie jest pomocne, przeprowadź całkowitą wymianę cieczy hydraulicznej, skontroluj poziom cieczy hydraulicznej. Inną przyczyną może być także zapowietrzenie układu hydraulicznego.

Możliwymi przyczynami zakłócenia mogą być:

– listwa kontaktowa zawiesza się i wywołuje zadziałanie wyłącznika krańcowego. Sprawdź zawieszenie listwy kontakowej oraz działanie wyłączników krańcowych listwy kontaktowej.

– Podnośnik hydrauliczny jest stosunkowo nowy, osadzenie pierścieni siłowników hydraulicznych jest ciasne i niedotarte. Przy intensywnej pracy ten efekt ustąpi samoczynnie, można go przyspieszyć przez przesmarowanie tłoczyska, w szczególności przy wyjściu z pierścienia uszczelniającego.

– Jeden z kabli sygnałowych jest uszkodzony. Sprawdź wszystkie kable sygnałowe na zgniecenia i uszkodzenia, sprawdź przejścia poszczególnych żyłek.

– Zatarte łożyska. Przesmaruj miejsca łożyskowania.

Jeżeli nie można opuścić platformy hydraulicznej, sprawdź następujące punkty:

– brak zasilania. Sprawdź, czy jest zasilanie.

– Jeden z wyłączników awaryjnych został wciśnięty. Stwierdź przyczynę i odrygluj wyłącznik awaryjny.

– Jeden z wyłączników krańcowych listwy kontaktowej zadziałał lub listwa kontaktowa natrafiła na przeszkodę. Usuń przyczynę zadziałania listwy kontaktowej, następnie krótkim przyciśnięciem przycisku “Góra” podnieś podnośnik hydrauliczny do góry, następnie można kontynuować opuszczanie.

– Cewka magnetyczna zaworu spustowego nie działa. Sprawdź napięcie na cewce (24VDC), ewentualnie należy wymienić cewkę.

– Zadziałał zawór ograniczający prędkość opadania w przypadku pęknięcia przewodów, który znajduje sie w króćcu siłownika hydraulicznego. Zadziałanie tzw. zaworu RB jest najczęściej spowodowane regulacją zaworu spustowego, regulującego prędkość przepływu/opadania. W takim przypadku należy zmniejszyć prędkość opadania.

Możliwą przyczyną jest:

– Ubytek cieczy hydraulicznej poprzez przecieki lub inne uszkodzenia. Sprawdź przyczynę oraz poziom cieczy hydraulicznej, ewentualnie dopełnij.

– Platforma hydrauliczna natrafia na mechaniczną przeszkodę. Przeszkoda może znajdować się o dolnym obrębie ruchu dźwignika, przykładowo na bieżni rolek ramy nośnej.

Możliwą przyczyną jest:

– Silnik pracuje tylko na 2 fazach lub napięcie jest za niskie. Sprawdź łącza elektryczne oraz zasilanie.

– Zasilacz hydrauliczny jest uszkodzony. Skontaktuj się z naszą służbą techniczną (+48 61 656 66 22).

Montaż / rejestracja UDT

Jestem elementem treści. Kliknij tutaj, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Na etapie potwierdzenia zamówienia lub na zapytanie naszych Klientów, doręczany jest plan zabudowy fundamentu dla podestów i dźwigników, montowanych w fundamencie. Warunkiem przystąpienia do montażu jest:

a.) wykonanie i przygotowanie fundamentu zgodnie z doręczonymi wytycznymi.

b.) wypełnienie i zwrotne odesłanie ankiety przedmontażowej, potwierdzającej przygotowanie lokalizacyjne

c.) Przygotowanie do przekazania naszej służbie technicznej dokumentacji lokalizacyjnej, koniecznej do przystąpienia do montażu oraz późniejszej rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego(potwierdzenie o wytrzymałości podłoża, szkic lokalizacyjny, jednokreskówkę zasilania).

Podesty i platformy nożycowe są zdefiniowane jako “dźwigniki” i podlegają pełnej rejestracji w odnośnym Urzędzie Dozoru Technicznego, dział UTB (Urządzenia Transportu Bliskiego). Obowiązkiem użytkownika jest zgłoszenie faktu zainstalowania dźwignika w odnośnym UDT. Prawidłowy oddział UDT znajdziesz na stronie www.udt.gov.pl .

Tak – na mocy odpowiednio sformułowanego oświadczenia/upoważnienia, można zlecić przeprowadzenie procesu rejestracji urządzenia stronie trzeciej. W ramach kompleksowej obsługi naszych Klientów, wykonujemy także usługę przeprowadzenia rejestracji danego urządzenia w odnośnym oddziale UDT i uczestniczymy w odbiorze. Służba techniczna Columbus-Mckinnon posiada wszystkie wymagane uprawnienia, aby skutecznie uczestniczyć w odbiorze urządzenia (kat. M oraz E konserwatorów dla dźwigników platformowych).

Także dźwignik jest urządzeniem w świetle prawa budowlanego. Wobec tego , zgodnie z art. 30 Prawa budowlanego w związku z art. 29 ust. 2 pkt 15 prawa budowlanego, montaż urządzeń na obiekcie o wysokości zabudowy do 3 metrów nie wymaga pozwolenia na budowę i nie wymaga zgłoszenia.

W przypadku montażu dźwignika (wraz wykonaniem fundamentu i instalacji) o wysokości zabudowy powyżej 3 metrów – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest wymagane. Ponadto stosowny organ może nałożyć sprzeciw do zgłoszenia i nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę jeżeli uzna, że inwestycja ta może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, pogorszenie stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno–sanitarnych lub wprowadzić, bądź zwiększyć uciążliwości dla terenów sąsiednich.