Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW I ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Spółki COLUMBUS McKINNON Polska Sp. z o.o.:

Z dużą powagą podchodzimy do ochrony Państwa danych osobowych. Są one przez naszą Spółkę przetwarzane zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych. Powołaliśmy kompetentnego, wewnętrznego Inspektora Ochrony Danych. Poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako RODO informujemy, iż Spółka nasza przetwarzać będzie przekazane nam przez naszych klientów dane osobowe.

Administrator danych osobowych

Podajemy, iż administratorem danych osobowych w zakresie wskazanym w treści niniejszego dokumentu jest Spółka COLUMBUS MCKINNON POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach, pod adresem: ul. Owsiana 14, 62-064 Plewiska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem: 0000213299, REGON: 634563880, NIP: 7831586644 (dalej jako Administrator).

Wyżej wskazane dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora tj.:
 1. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
 2. prowadzenia analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług i wykonanych produktów;
 3. archiwizacji dokumentów, w tym plików związanych z kontaktem handlowym

Odbiorcą danych osobowych jest Administrator, jego upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy, Spółki powiązane jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, obsługą księgową i obsługą prawną Administratora i pracownicy oraz współpracownicy takich podmiotów.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Mogą Państwo skorzystać z naszej oferty online, nie ujawniając swojej tożsamości. Jeżeli na naszej witrynie internetowej, np. w ramach formularzy kontaktowych lub podczas logowania/rejestracji żądamy podania danych osobowych (jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail), odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Informacje te są przez nas wykorzystywane do własnych celów związanych z prowadzeniem działalności (jak wysyłanie żądanych materiałów / informacji).

W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej. W takim przypadku dane oznaczone jako dane obowiązkowe są wymagane w celu przypisania zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi. Dalsze informacje można podać dobrowolnie. Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. RODO na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

Dane osobowe zebrane przez nas w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego zostaną usunięte po wypełnieniu złożonego przez Państwa zapytania i po wygaśnięciu obowiązku podatkowego i obowiązku przechowywania wynikającego z prawa handlowego.

Po wyrażeniu zgody – na przykład w celu wysyłania newslettera lub innych interesujących informacji z naszej firmy – mogą Państwo odwołać ją w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość bez podawania przyczyny. Mogą to Państwo uczynić za pomocą formularza kontaktowego lub w jakikolwiek inny sposób podany w newsletterze.

 

Okres przez, który dane osobowe będą przechowywane:

 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi
  i w stosunku do niego, a także będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 • dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej odwołania.

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (w Polsce od dnia 25.05.2018 roku – funkcję tę pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza w Państwa ocenie przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania [zautomatyzowanego podejmowania decyzji].

 

Pliki cookie

Ta strona używa plików „cookie” („ciasteczek”). Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę wykorzystania obecności w Internecie i automatyczne rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty. Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając przeglądarkę. Może to spowodować, iż nie będą mogli Państwo w pełni korzystać ze wszystkich ofert.

 

Protokołowanie

Za każdym razem, gdy uzyskują Państwo dostęp do witryny internetowej, generowane są protokoły, które są następnie przetwarzane w celach statystycznych, przy czym  indywidualny użytkownik pozostaje anonimowy:

 • Polecający (strona, której link dołączyli Państwo do tej strony internetowej)
 • Adres IP (pliki dziennika usunięte po 90 dniach – całkowicie usunięte po 14 dniach + anonimowy adres IP)
 • Przeglądarka i system operacyjny
 • Oznaczenie czasu (data, godzina)

 

Podane dane będą przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. RODO do następujących celów:

 • zapewnienie płynnej konfiguracji połączenia z witryną internetową,
 • oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu
 • do dalszych celów administracyjnych.

Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych w późniejszym terminie, jeśli dotrą do nas informacje o ich wykorzystaniu niezgodnie z prawem. Dane zostaną niezwłocznie usunięte, gdy nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, najpóźniej jednak po dwóch miesiącach.

 

Przekazywanie danych

Przekazywanie osobom trzecim w celach komercyjnych lub niekomercyjnych będzie zasadniczo możliwe wyłącznie po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody. Przekazujemy Państwa dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to dozwolone  i/lub wymagane przez prawo [np. na podstawie art. 6 RODO). W zakresie ustawowego przetwarzania danych korzystamy częściowo z usługodawców; na przykład witryna jest hostowana i utrzymywana przez spółkę home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin/Poland. Ponosimy przy tym pełną odpowiedzialność za przetwarzanie danych. Ponadto na naszej stronie internetowej używamy częściowo wtyczek innych dostawców; Więcej informacji znajdą Państwo poniżej.

Możemy również przekazywać Państwa dane osobowe do innych firm z naszej sieci w wyżej wymienionych celach. Transfer danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, aby móc zaoferować Państwu kompleksową ofertę naszych usług.

Wspomniane firmy są również firmami spoza UE/EOG. Zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych poprzez zawieranie standardowych klauzul umownych. Istnieją stosowne przepisy w tym zakresie.

 

Odpowiedzialność za własne treści

Zawartość tych stron została stworzona z wielką starannością. Nie odpowiadamy jednak za dokładność, kompletność i aktualność treści. Jako dostawca usług odpowiadamy za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami.

 

Odpowiedzialność za linki (treści dostawców zewnętrznych)

Od tych treści należy odróżnić odsyłacze („linki”) do treści dostarczanych przez innych dostawców. Nie mamy wpływu na ich treść; za treść stron z linkami odpowiada zawsze dany oferent lub operator strony.

 

Prawa podmiotu danych

Niniejszym informujemy, że zgodnie z artykułem 15 i następnymi RODO i zgodnie z określonymi tam warunkami mają Państwo prawo do informacji o danych osobowych, a także do poprawienia lub usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania lub prawa sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych. Ponadto zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych, jeśli są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem niniejszego rozporządzenia. Jeżeli przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. A) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, użytkownik ma również prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia,

 

Zmiana naszej Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzana zmian w Polityce Prywatności w celu zapewnienia jej zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi lub wdrożenia zmian w naszych usługach w Polityce Prywatności, jak np. przy wprowadzaniu nowych usług. Państwa nowa wizyta na naszej stronie będzie wówczas podlegać nowej Polityce Prywatności.

 

Pytania

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą skontaktować się Państwo bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych, który jest wraz ze swoim zespołem do Państwa dyspozycji także w przypadku wniosków o udzielenie informacji, zapytań lub skarg.

Kontakt z inspektorem ochrony danych

rodo@cmco-polska.pl.

 

Mapy Google

Aby ułatwić podróżowanie, oferujemy korzystanie z Map Google do wyświetlania map i generowania planów dojazdu. Serwis Mapy Google jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Strony te zostaną odpowiednio oznaczone.

Korzystając z tej usługi, wyrażają Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie zebranych oraz wprowadzonych przez Państwo danych przez Google. Warunki korzystania z Map Google można znaleźć pod adresem http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

 

Analiza internetowa za pomocą Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym skrócony adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i przechowywane przez okres 13 miesięcy. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google w żadnym wypadku nie powiąże Państwa adresu IP z innymi danymi Google.

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec wykorzystania danych przez Google Analytics poprzez zainstalowanie w przeglądarce tzw. dodatku („add-on”). Aby przejść na stronę Google, prosimy kliknąć poniższy link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Alternatywnie do instalacji dodatku do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych mogą Państwo kliknąć poniższy link, aby uniemożliwić Google Analytics pobieranie danych w obrębie tej strony internetowej w przyszłości. Plik cookie rezygnacji („opt-out”) jest przechowywany na Państwa urządzeniu. Jeśli usuną Państwo pliki cookie, muszą Państwo ponownie kliknąć ten link Google Analytics deaktivieren

 

Facebook (przycisk „Lubię”)

Na naszej stronie internetowej są częściowo zintegrowane tak zwane wtyczki (przycisk „Lubię to”) Facebooka (Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Kiedy odwiedzają Państwo daną stronę na naszej witrynie, Facebook zostanie poinformowany, które z naszych stron odwiedzili Państwo korzystając ze swojego adresu IP. Jeśli są Państwo zalogowani jako członek Facebooka, zostanie to przypisane do osobistego konta użytkownika Facebooka. W przypadku korzystania z funkcji wtyczek (np. kliknięcie przycisku „Lubię to”, przesłanie komentarza), informacje te zostaną również przypisane do konta Facebook, czemu można zapobiec, wylogowując się przed użyciem wtyczki.

 

LinkedIn

Ta strona korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą serwisu jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron, która zawiera funkcje LinkedIn, następuje połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, korzystając ze swojego adresu IP. Jeśli klikną Państwo „Przycisk poleć” LinkedIn i zalogują się Państwo na konto LinkedIn, LinkedIn będzie mógł powiązać Państwa wizytę na naszej stronie z Państwem i Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez LinkedIn. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych LinkedIn dostępnym na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy [strona zewnętrzna]

 

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek ze strony YouTube prowadzonej przez Google. Operatorem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Podczas odwiedzania jednej z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube generowane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer Youtube zostanie poinformowany, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, YouTube pozwala powiązać Państwa operacje przeglądania bezpośrednio z Państwa osobistym profilem. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube dostępnej pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy [strona zewnętrzna]